- 04 May 2023 -

“We hebben stormachtige wind in de zeilen”

Robuust programmamanagers Marieke Cloosterman en Elly van der Wijk beleven stormachtige tijden in de Mijnstreek. Meer dan ooit voelen ze de noodzaak om hun verbindende rol in de samenwerking tussen partijen optimaal te vervullen. Die rol is hun op het lijf geschreven. 

De stormachtige wind wordt mede veroorzaakt door de landelijke kaders IZA, GALA en WOZO. Deze zorgen zowel voor nieuw elan als voor nieuwe uitdagingen in de samenwerking tussen partijen. “De wil om er samen uit te komen is groot” zegt Elly. “Dat ervaren we allebei. En de regio heeft nog een voorsprong als het gaat om de urgentie op samenwerking, maar iedereen moet alle zeilen bijzetten om de toekomstbestendige zorg die de kaders schetsen ook voor de gegeven deadline te realiseren. Midden in die storm wil ik een stabiele factor zijn die overzicht bewaakt en partijen steeds opnieuw terugbrengt naar de kern. Ik werk vooral achter de schermen, met name voor bestuurders. Ik begeleid sessies, bereid ze voor en ben steeds bezig met zaken helder krijgen. Dan heb ik het onder andere over het helder krijgen van afspraken, doelstellingen en thema’s waar we het samen over moeten hebben. Zo help ik om een gezamenlijke richting te vinden. Daarin heb ik een ondersteunende en soms een aanjagende rol.”

“Ik heb groot respect voor de bestuurders waarmee ik werk. De uitdagingen die op hen afkomen zijn enorm."

Het moest anders

Elly raakte halverwege 2022 betrokken bij de Mijnstreek, op het moment dat de Kerncoalitie besloot dat het anders moest, dat ze de samenwerking anders wilde organiseren. “Ik heb groot respect voor de bestuurders waarmee ik werk. De uitdagingen die op hen afkomen zijn enorm. Afgelopen september zat de samenwerking echt in een dip. Maar alle bestuurders hebben één voor één gezegd: we gaan verder met zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen die er liggen. Dit tekent echt de betrokkenheid van alles en iedereen in de Mijnstreek. Dat is niet mijn verdienste, maar daar ben ik wel trots op.”

De goede richting

Marieke werkt sinds 2016 met partijen in de Mijnstreek aan gezamenlijke doelstellingen op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en gezondheid. “Zes  jaar geleden betrof het nog met name samenwerkingsverbanden binnen het zorgdomein. Daar zijn geleidelijk aan samenwerkingen met gemeenten en het voorliggende veld bijgekomen.  Een goede beweging in de Mijnstreek, die met het verschijnen van de landelijke akkoorden nog eens wordt bevestigd als dé richting.” Ook Marieke beschrijft zichzelf als een echte verbinder, iemand die steeds de samenwerking zoekt tussen partijen. “Mijn achtergrond in het sociale domein komt nu goed van pas. Ik doe mijn huidige werk vanuit een sterk geloof dat er veel winst te behalen is door samenwerking tussen voorliggende voorzieningen, welzijn en zorg. Dat gebeurt nog niet altijd vanzelf. Het is heel helpend dat iemand van buitenaf, vanuit een onafhankelijke positie, zoals Robuust die heeft, deze organisaties en mensen bij elkaar brengt. Wij hebben daar verder niets mee te winnen. Zij en de inwoners van de Mijnstreek des te meer.”

Minder vrijblijvend

“Voor ons is iedere samenwerking en partij daarin even belangrijk. Vanuit onze neutrale positie proberen we steeds het proces aan te jagen en organiseren we de samenhang. Dat is in deze drukke tijd een extra uitdaging. Waar we nu met partijen aan werken is om met de huidige energie al het goede dat al is bereikt samen te brengen met de vragen die vanuit IZA, GALA en WOZO op de gezondheidszorg en het sociale domein afkomen. Door deze landelijke kaders wordt de samenwerking namelijk veel minder vrijblijvend. En dat is goed want de urgentie in de Mijnstreek is hoog. Het nieuwe elan kan ons helpen de huidige stormachtige tijd te doorstaan. Daar draag ik graag aan bij.”