“Ik ben een verbinder, een Christoffel; ik probeer van los zand een brug te bouwen”

- 09 December 2022 -

Een gedachtegoed dat mensen kan helpen op vele gebieden

Vrijwilliger op vele fronten
“Een Zwerf-Kei en een Duizendpoot”. Zo omschrijft Léon zichzelf. Hij is overal en doet van alles. Een geïmproviseerd visitekaartje laat zien dat dat wel moet kloppen want een snelle blik op het kaartje leert dat hij zich met wel meer dan tien verschillende vrijwilligersfuncties bezighoudt. Waar komt deze gedrevenheid vandaan? Léon vertelt het graag: “Als je kijkt naar het Spinnenweb van Positieve Gezondheid scoor ik niet bepaald op de stabiliteit van mijn lichaam. Maar in mijn dagelijks leven doe ik mee; ervaar ik zingeving en kwaliteit van leven. Het spinnenweb in de praktijk toepassen, dat gun ik een ander ook.”

“We gaan met mensen in gesprek om een beweging op gang te brengen om zelf aan de slag te gaan met gezondheid."

“Samen gezond”
Het VEZN-project Co-Ownership van burgers bij Mijnstreekambities (Samen Gezond), is één van de initiatieven waar Léon zich voor inzet. Dat doet hij met Eric Apon, projectmanager bij Burgerkracht Limburg. Samen zijn ze in Heerlen Noord, Geleen-Zuid (de Kluis) en Munstergeleen gestart met het bezoeken van verschillende groepen burgers van alle leeftijden. “We gaan met mensen in gesprek om een beweging op gang te brengen om zelf aan de slag te gaan met gezondheid. Dit gebeurt via vragenlijsten die gebaseerd zijn op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Op die manier willen we kijken of er ruimte is voor zogenaamde ‘communities’. Wat we ermee willen bereiken? De kwaliteit en de betaalbaarheid in de zorg verbeteren, want op dat gebied valt er in de Mijnstreek nog een hoop te halen. We hebben een structurele achterstand op het gebied van gezondheid, welvaart en welzijn die onder het nationale gemiddelde ligt. Daar proberen we wat aan te doen. Daarvoor gaan we op zoek naar wat verbeterd kan worden en kijken we hoe we dat samen kunnen doen omdat dat echt meerwaarde heeft. Daarbij werken we samen met diegenen die de doelgroep goed kent zoals huisartsen, buurthuizen en de KBO.”

Ik ben een verbinder, een Christoffel; ik probeer van los zand een brug te bouwen”
“Op mijn eigen manier kan ik mensen helpen.” Wat bedoelt Léon daar precies mee?
“Kijk, mijn lichaam kan hier en daar misschien iets nalaten, maar mijn geest werkt uitstekend. Ik kan inzetten op mijn eigen levenservaringen. Die waren niet altijd even gemakkelijk. In het verleden zijn mij dingen overkomen die ik bij een ander herken. Ik probeer bruggen te bouwen. Helpen door te luisteren, luisteren, luisteren… Present te zijn.
Ik probeer te voorkomen dat iemand in dezelfde valkuilen terechtkomt als ik. Het is belangrijk om goed waar te nemen, om te begrijpen hoe mensen denken, wat iemand beweegt. Zingeving is niet voor iedereen eenvoudig, vooral niet als je in een isolement zit. In iedere wijk gaat het er anders aan toe. Je moet kennis hebben van de sociale kaart (als die er al is) maar als je dan eenmaal met elkaar in verbinding bent kun je ideeën ontwikkelen en samenwerken.”

image

Wie is Léon?

Léon Lemmens gelooft in de inzet van de Presentie filosofie (Andries Baart) die uitgaat uit van rechtvaardige, menselijke verhoudingen. Dit staat in schril contrast met de verzakelijkte, marktgerichte op productie georiënteerde zorgverlening. Beroepsmatig was Léon op vele terreinen actief. Zo was hij o.a.: kelner, chauffeur en uitvoerder in de bouw. Als vrijwilliger is hij voorzitter KBO Geleen-Zuid en de Kluis, Ouderenadviseur, de jongste van de KBO Limburg, Interim secretaris en KBO Westelijke Mijnstreek, Intermediair van Roma, Sinti’s en woonwagenbewoners in de Westelijke Mijnstreek. Spil in de wijk. Lid Burgertop Limburg. Toekomst Ambassadeur gemeente Sittard-Geleen. Lid van de Wmo-raad Sittard-Geleen. Lid van het Wijkplatform. Lid werkgroep Leefbaarheid. In zijn vrije tijd fietst en fotografeert hij en geniet van de rustmomenten.