- 27 June 2018 -

Tijdens de werksessie Preventie in de Buurt voor Positief gezond Munstergeleen maakten professionals samenwerkingsplannen voor de wijk. Hoe staat het een half jaar na deze sessie in Munstergeleen met die plannen waarin gezonde voeding en ontmoeting centraal staan? Marieke Cloosterman, programmamanager Anders Beter vanuit Robuust: “Er zijn mooie dingen opgepakt bij de praktijk Hartje Dorp, zoals de boomgaard en de buurtontmoeting met inwoners. Met nieuwe contacten en nog meer concrete ideeën en initiatieven.” Munstergeleen: betrokken inwoners

“Na de werksessie Preventie in de buurt zijn in Munstergeleen mooie dingen opgepakt rondom gezonde voeding en ontmoeting”, vertelt Marieke Cloosterman, programmamanager Anders Beter vanuit Robuust.” De sessie leverde nieuwe contacten op en via een smoelenboek blijven deelnemers met elkaar in contact. Ook is het opzetten van een moestuin bij de praktijk mede door de sessie gerealiseerd. Al 25 vrijwilligers uit de wijk zijn hier actief. “

De moestuin werd mede mogelijk door de gemeente Sittard-Geleen, zorgverzekeraar CZ, stichting FSI, Rabobank en de tomeloze inzet van de huisartsenpraktijk samen met de inwoners. Echt een eigentijdse en gezonde ontmoetingsplek die gebruikt wordt door de inwoners,” aldus Marieke. Eind september is de moestuin ook het toneel voor een ‘Soepmiddag’ voor (alleenstaande) inwoners die niet (zelf) graag koken.

De bestaande werkgroep voor de werksessie, gevormd door een praktijkmanager huisartsenpraktijk Hartje Dorp, het wijkplatform, zorgverzekeraar CZ, gemeente, PIW (Welzijnsorganisatie), Anders Beter, het actiecentrum Positieve Gezondheid en GGD Zuid-Limburg, is nog steeds actief. Zij heeft als aandachtspunt o.a. de betrokkenheid van inwoners opgepakt.
Zo is er in juni een buurtontmoeting georganiseerd, waaruit vier concrete initiatieven kwamen die nu door en met de inwoners verkend of al uitgevoerd worden. Dit zijn een repair café, een ontmoetingsruimte, bankjes in de buitenruimte en ruilkasten voor boeken of andere kleine spullen.

Vervolgplannen
Mooie initiatieven die wij blijven aanmoedigen. Daarnaast is het ook de ambitie van de werkgroep en een vervolgstap om de praktijk als “living lab” positieve gezondheid in te zette binnen de Westelijke Mijnstreek. Mogelijk als voorbeeldpraktijk voor Anders Beter en praktische uitwerking van de preventiecoalitie in wording tussen CZ en de gemeente Sittard-Geleen.

Meer informatie: