- 04 July 2023 -

“Ze verklaarde me voor gek dat ik van een academisch ziekenhuis naar de eerste lijn ging.”

Dertien jaar geleden ruilde Marijn Clement-Verburg, van origine opgeleid als fysiotherapeut, haar managersfunctie in het Maastricht UMC in voor een beleidsmedewerkersfunctie bij zorggroep HuisartsenOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg). “Iedereen verklaarde mij voor gek dat ik van een academisch ziekenhuis naar de eerste lijn ging. Tot de dag van vandaag ben ik nog steeds blij met die overstap. Het was toen al duidelijk dat er veel ging veranderen. Dat er meer verantwoordelijkheden bij de huisarts zouden komen en de eerste lijn zich moest door ontwikkelen. We kunnen als zorggroep ontzettend veel impact maken en huisartsen helpen bij alle veranderingen.”

Samenwerking is nodig

Marijn ziet grote veranderingen in de Mijnstreek. Onder andere op het gebied van samenwerken. “Voorheen stond niet iedere organisatie te springen om samen te werken met andere organisaties. Ze wilden ergens wel samenwerken, maar de verschillende belangen speelden een te grote rol. Iedereen wilde toch zijn eigen stuk van de taart houden. De laatste jaren zie ik daar een verschuiving in. We kampen met personeelstekorten en het is een uitdaging om de zorg toegankelijk te houden. Er is nu veel meer besef dat we elkaar nodig hebben en er iets fundamenteels moet veranderen om goede toegankelijke zorg ook in de toekomst te blijven bieden.”

Verandering bij inwoners

Met vernieuwende concepten zoals de PlusPraktijken en PlusPunt Medisch Centrum draagt HuisartsenOZL bij aan de verandering die nodig is. Marijn is sinds 2022 manager van het PlusPunt waar huisartsen en medisch specialisten nauw met elkaar samen werken om patiënten buiten de muren van het ziekenhuis snelle en goede zorg te bieden. “PlusPunt is mijn basis en voor de rest houd ik me veel bezig met projecten gericht op preventie zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie, Keigezond en het leefstijlloket. Er is verandering nodig bij inwoners. De gezondheidsvaardigheden in de Mijnstreek zijn laag en er wordt weinig verantwoordelijkheid gevoeld voor de eigen gezondheid. Dat probleem kan je als zorgsector niet alleen oplossen. Daar heb je iedereen in de samenleving voor nodig. Dus ook de juf op school, de overheid zowel landelijk als op het niveau van de gemeente, de GGD en het voorliggend veld. Die samenwerking proberen wij steeds meer op te zoeken. Binnen het programma Trendbreuk worden daar al mooie stappen in gezet.”

Het tempo erin houden

Marijn is trots op het feit dat er zoveel in de Mijnstreek gebeurt en partijen al jaren met elkaar samenwerken om de gezondheidsverschillen te verkleinen. “We zijn al heel ver in onze regio en weten door de vele pilots wat werkt en wat niet. We moeten volgens mij geen nieuwe pilots meer starten, maar vooral beproefde interventies gaan opschalen en daar energie in steken. We moeten gewoon gaan doen en niet gaan vertragen door bijvoorbeeld de komst van het Integraal Zorgakkoord. De uitdaging is om het tempo erin te houden.”