Zinnig en zuinig voorschrijven:

uniek initiatief in Zuid-Limburg

- 31 March 2017 -


Specialisten, huisartsen en (ziekenhuis)apothekers in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek hebben in het kader van de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg samengewerkt aan de totstandkoming van het MIJN.streek geneesmiddelenformularium met steun van zorgverzekeraar CZ en patiëntbelangenorganisatie Huis voor de Zorg. Dit regionale initiatief is uniek ten opzichte van landelijke vergelijkbare projecten, omdat zowel huisartsen, (ziekenhuis)apothekers als medisch specialisten deelnemen.

‘Zinnig en zuinig’ voorschrijven vinden beide regio’s erg belangrijk. Het biedt namelijk voor de patiënt diverse voordelen zoals lagere medicatiekosten, heldere en eenduidige communicatie voor de patiënt door zowel huisarts als specialist en apotheker en borging van kwaliteit van de farmaceutische zorg.

Over circa 300 medicijnen zijn onderling afspraken gemaakt met als uitgangspunt ‘goedkoop voorschrijven waar het kan, duur als het moet’. Via Prescriptor, een slim elektronisch voorschrijfsysteem, kan de voorschrijver erop vertrouwen altijd zinnig en zuinig volgens de richtlijnen voor te schrijven. Vanaf 1 april 2017 gaan de huisartsen, aangesloten bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL), Coöperatie Huisartsen Westelijke Mijnstreek U.A. en MCC Omnes hiermee aan de slag.

Zodra het voorschrijfsysteem van de specialisten van Zuyderland Medisch gekoppeld is aan Prescriptor, hebben zij ook toegang tot het MIJN.streek formularium. Bovendien komt er een app, Prescript, waarmee het formularium ook mobiel kan worden geraadpleegd. Dit heeft als voordeel dat het te allen tijde kan worden toegepast, ook als er geen ICT beschikbaar is. De patiënt kan dus altijd vertrouwen op voorschrijven volgens de richtlijnen.