- 21 September 2018 -

"Er wordt niet alleen gepraat, we hebben samen ook snel concrete resultaten geboekt."

Zorgorganisaties OZL werken samen aan verbetering ouderenzorg

In Medisch Ondernemen wordt Frank Guldemond, kaderhuisarts ouderengeneeskunde,  geïnterviewd over de innovatieve samenwerking binnen MijnZorg rondom ouderenzorg.

“Het besef om iets te doen aan ouderenzorg voordat het uit de hand zou lopen was er, de gezamenlijke visie en de wil om samen te werken ook. Maar hoe ga je dit nu vormgeven? Dat was de volgende stap. Zo ontstond het project Zorgcontinuüm Ouderenzorg. Hieruit zijn drie deelprojecten voortgevloeid. Namelijk een centraal loket voor het Eerstelijnsverblijf (ELV), samenwerking in de gouden driehoek (Huisartsen, specialisten ouderenzorg en wijkverpleegkundigen) en het PlusPunt Ouderenzorg.

Lees het gehele artikel over de aanpak, de ervaringen en stand van zaken op de website van Medisch ondernemen.