Teamwork Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek

- 08 December 2021 -

Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek: een samenwerking geschoold op pionieren

Terwijl de vraag naar kwalitatieve zorg alsmaar toeneemt, wordt het aanbod van zorg steeds krapper. Dit vraagt om één centrale plek waarbij de regionale zorg vanuit één coördinatiepunt wordt georganiseerd, met als resultaat het zogeheten Zorgpunt. Een unieke aanpak waar de gehele zorgketen in de Oostelijke Mijnstreek me is geholpen en wat een intensievere samenwerking dan ooit tevoren is geweest tussen Cicero Zorggroep, MeanderGroep en Sevagram.

De hoogste tijd om in gesprek te gaan met de managers van de verschillende zorginstanties over het proces, de doelstellingen en de toekomstplannen die het team heeft geformuleerd. Een gesprek waar respect, doorzettingsvermogen en een gevoel van trots de boventoon voeren.

Regie in eigen hand

Het verlangen naar één loket komt voort uit een vraag van onder andere huisartsen, zorgverzekeraars en verpleegkundigen. Zij hebben de wens uitgesproken om één centrale plek te realiseren waar verwijzers terecht kunnen met al hun vragen. Praktisch betekent dit één telefoonnummer waar verwijzers vragen naar acute oplossingen voor een zorgprobleem met transparantie in de beschikbare beddencapaciteit als gevolg.

“Het voornaamste doel van het Zorgpunt betreft een regiefunctie. Vanuit hier wordt er gecoördineerd, afgestemd en regie gevoerd met constant zicht op de mogelijkheden. Een aanpak waarbij er actie en bijsturing kan plaatsvinden wanneer nodig. Dit geeft transparantie en zorgt ervoor dat we vandaag de dag optimaal gebruik maken van de capaciteit in de regio. Van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de zorg in onze regio bestuurbaar blijft”, aldus Nicole Thomas, programmamanager CareCure.

Een initiatief met ongekende meerwaarde, waarvan de periode van opzetten net zo bijzonder is. “We hebben het Zorgpunt opgezet in een periode waarin je in principe geen project kon draaien of niks nieuws kon opzetten. In tijden van corona. Sterker nog, op dit moment zitten we krapper dan ooit. Je hoort het in alle interviews en leest het in alle kranten. De gehele zorgketen is radeloos. Dan is het heel fijn dat er een samenwerkingsverband is tussen de verschillende partners waarbij er gezamenlijk wordt afgestemd, regie wordt gevoerd en we precies weten wat de mogelijkheden zijn. Dat betekent niet dat we voor alles een oplossing hebben, maar we hebben wel een duidelijk overzicht vanuit waar we weer snel actie kunnen ondernemen”, vult Sandra Beckers, Cicero Zorggroep, aan.

Een tevreden mens telt voor tweeHet
Zorgpunt fungeert dan ook als smeerolie in de totale zorgketen. “Het is mooi om te zien dat we een gezamenlijke ingang hebben weten te creëren voor verwijzers. Een proces dat in eerste instantie gepaard zou gaan met een voorafgaand onderzoek, maar wat vervolgens in een snelkookpan is gegoten door de urgentie en de acute opdracht van bovenaf. Het onderzoek loopt nu parallel aan de doorontwikkeling van het Zorgpunt. Een proces dat anders verliep dan anders, maar uiteindelijk toch veel tevredenheid meebrengt bij huisartsen en overige zorgprofessionals. Daar doen we het uiteindelijk voor”, zo stelt Chris Godfroy, Sevagram.

Zonder wrijving geen glansHet
Zorgpunt betreft een samenwerking tussen Cicero Zorggroep, MeanderGroep en Sevagram die vandaag de dag veel intensiever is dan vóórdat het Zorgpunt werd opgericht. “Er werd voorheen ook al actief samengewerkt. Echter keken wij toen allemaal meer vanuit onze eigen organisatie, terwijl er nu naar de totale regio wordt gekeken. We wisselen kennis uit, nemen een kijkje in elkaars keuken en sparren over uniforme werkprocessen. We kijken gezamenlijk naar wat er speelt in de zorgmarkt en maken afspraken over de beoogde actiepunten. Kortom, we zijn veel meer op elkaar ingespeeld dan voorheen”, vertelt Nicole.

Een samenwerking die af en toe gepaard gaat met kraken en steunen en waarvan in het eerste jaar flink gepionierd is. “Doordat we gedwongen werden het Zorgpunt binnen een mum van tijd van de grond te krijgen, zijn we gaan bouwen zonder dat er een fundament lag. Ook al ging het niet zonder tegenslagen, we hebben één jaar geleden iets heel moois neergezet.
We zijn constant het gesprek met elkaar aangegaan en hebben ons hard gemaakt voor hetzelfde doel. We konden alles tegen elkaar zeggen, ook al was het soms hard tegen hard. De sfeer was lang niet altijd gezellig, maar door deze manier van werken hebben we de basis gelegd voor toekomstige crisissituaties. Nu, ruim één jaar later, zitten we in een fase waarin we door middel van vallen en opstaan precies weten welke richting we uit willen en is het de hoogste tijd om door te pakken”, aldus Chris.

Hoop doet levenHet
team is dan ook vastberaden om de komende tijd te blijven doorontwikkelen en het Zorgpunt te optimaliseren. Hetgeen er uiteindelijk voor zorgt dat het team meer strategisch kan meedenken en een adviserende rol kan aannemen. Uiteraard gepaard met enkele randvoorwaarden. “Laten we vooropstellen dat zowel wij als de betrokken externe partijen zeer enthousiast zijn. Echter gaat de toekomst van dit initiatief hand in hand met financiële ondersteuning. Dit is voor ons het uur van de waarheid. Wij zijn stuk voor stuk bereid om door te bouwen aan hetgeen er nu staat, maar dan dienen er wel ook de middelen te zijn om systemen en processen te structureren”, zo stelt Inge van Leeuwen, MeanderGroep.
Allemaal met één gezamenlijk doel. “Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk cliënten, met name ouderen, de juiste zorg op de juiste plek bieden. Dat kunnen we niet bereiken door enkel naar onze capaciteit te kijken. Dat kan alleen door samenwerking. We kunnen de krapte niet wegnemen, maar we kunnen er wel alles aan doen om zo goed mogelijk om te gaan met de capaciteit die we hebben”, aldus een ambitieuze Nicole.