- 22 January 2019 -

Zuid-Limburgse regio op weg naar het andere gesprek

Patiëntgerichte zorg is niet zomaar een modewoord. Talloze onderzoeken tonen aan dat patiëntgericht werken leidt tot betere gezondheid, verbetering van kwaliteit van zorg en waarschijnlijk lagere kosten: de pijlers van Triple Aim. De vraag is: hoe kunnen zorgorganisaties patiëntgerichtheid verbeteren? Hub Wollersheim, internist en werkzaam bij
IQHealthcare van Radboudumc, bedacht samen met de zorgorganisaties en Patiëntenfederatie Nederland, Zorgbelang Gelderland en Zorgbelang Limburg een onderzoeksmethode
voor de Zuid-Limburgse programma’s Anders Beter (Westelijke Mijnstreek) en MijnZorg (Oostelijke Mijnstreek). “De essentie is dat artsen zich meer luisterend en receptief opstellen.”

Lees het gehele interview:

Interview

Dit initiatief is geselecteerd als posterpresentatie tijdens de International Conference on Integrated Care (ICIC), april 2019 in San Sebastian.