De Mijnstreek in beeld

Waar liggen kansen in de regio? En waar liggen onze uitdagingen? Met het opstellen van een gezamenlijk regiobeeld maak je de start van een gezamenlijke aanpak.
Voor de Mijnstreek is in 2019, in lijn met de juiste zorg op de juiste plek en de hoofdlijnakkoorden, een eerste regiobeeld opgeleverd en onderschreven. Met dit beeld hebben we nu een gezamenlijk zicht in de problematiek en kansen voor next level samenwerking in de Mijnstreek. In het najaar van 2021 verwachten we een actualisatie van dit regiobeeld.

' De vergevorderde samenwerking in het zorglandschap in de Mijnstreek is uniek en een goede basis om de knelpunten aan te kunnen pakken.'

  • Ontgroening en dubbele vergrijzing

Er is een sterke vergrijzing die tot 2040 verder toeneemt. Met name in de hoogste leeftijdscategorie (80+) (dubbele vergrijzing). De complexe vraag in zowel het zorg- als het sociaal domein stijgt. Hierop zullen de zorgprocessen aangepast moeten worden. Dit is des te meer noodzakelijk vanwege de krapte en het verdelingsvraagstuk op de zorgarbeidsmarkt, mede als gevolg van ontgroening in de regio.

  • Leefstijl en gezondheid

De samenleving kenmerkt zich door een ongezonde leefstijl, door een minder goed ervaren gezondheid en een lage score op alle domeinen van Positieve Gezondheid. Daarmee in samenhang is er een hoge (multi) morbiditeit, die tot 2040 verder toeneemt. Deze problematiek begint al op jonge leeftijd met alle bijkomende gevolgen op latere leeftijd.

  • Hoog zorggebruik en kosten

Sociaal culturele en economische kenmerken van de regio, in het bijzonder de lage zelfredzaamheid en de medicalisering van maatschappelijke problematiek, dragen bij aan een hoog zorggebruik en leiden tot zeer hoge zorgkosten in zowel het zorgdomein als het sociaal domein

 

Ga naar de website Regio in beeld: