Onze ambitie

In de Mijnstreek ligt de gezondheid ver onder het nationaal gemiddelde en de zorg is vergeleken andere delen in Nederland het duurst. Er is bijvoorbeeld sprake van dubbele vergrijzing en er komt meer multi-morbiditeit voor. Hierdoor komt de duurzaamheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in de Mijnstreekregio in het gedrang.

Onze ambitie is om in 2030: 

  • de gezondheid in de regio op het gemiddelde landelijk niveau te brengen; 
  • de kwaliteit van zorg in de Mijnstreek te verbeteren; 
  • de onverklaarbaar hoge zorgconsumptie en zorgkosten naar een genormaliseerd niveau in vergelijking met de rest van Nederland terug te brengen;
  • de ervaren arbeidsdruk voor alle zorgprofessionals in de Mijnstreek positief te beïnvloeden.  

Onze ambitie ligt hoog. Vanuit verschillende coalities werken we samen aan verandering. Dit doen we via onze ‘next level’ aanpak:  de juiste zorg, op maat, op de juiste plaats door de juiste persoon en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en monitoring van deze ambitie. Dit kan niet zonder de mensen zelf te betrekken. Tripartite samenwerking met inwoner/patiënt is onze basis.