Sinds 1 januari 2018 heeft de Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg een anderhalvelijnsspreekuur voor schouder- en knieklachten in het Anders Beter Centrum (ABC). In plaats van een verwijzing naar het ziekenhuis, zien een orthopeed van Zuyderland Medisch Centrum, een kaderhuisarts bewegingsapparaat en een geselecteerde groep gespecialiseerde fysiotherapeuten de patiënten samen in het ABC. Tot nu toe zijn circa 1.000 patiënten gezien in het ABC. De hoogste tijd voor de presentatie van de zeer positieve evaluatie van dit spreekuur!

Uit een evaluatie, uitgevoerd samen met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht, blijkt dat er in 2018 522 patiënten zijn verwezen naar het ABC. En ongeveer 500 patiënten zijn minder verwezen naar de polikliniek orthopedie van het Zuyderland (van ongeveer 3.000 in 2017 naar 2.500 in 2018). Daarnaast blijkt de patiënttevredenheid hoog te zijn (8,9 op een schaal van 10) en de effectiviteit van de geadviseerde behandeling groot; een effect dat zelfs doorzet tot 6 maanden.

Uit deze eerste analyse blijkt dat dit anderhalvelijnsspreekuur voor schouder- en knieklachten daadwerkelijk leidt tot substitutie van zorg en dus een succesvol zorgproduct is binnen het ABC. De resultaten van deze evaluatie zijn in oktober 2019 gepubliceerd in Medisch Contact.

Een mooi resultaat voor de tripartite samenwerking tussen zorgverzekeraar CZ, huisartsen en specialisten in de Westelijke Mijnstreek en de patiënt binnen Anders Beter.