De programmatisch aanpak

binnen MijnZorg

 

Als coalitiepartners werken we programmatisch. Dit houdt in dat we niet streven naar een concreet resultaat of product, maar naar een einddoel. Namelijk toegankelijk, kwalitatieve en betaalbare zorg gezondheidszorg in de Mijnstreek. De weg om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen.  Deze aanpak wordt ondersteund door programmamanagement van Robuust. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, kennismanager en een communicatiemanager.

Programmabureau /////// (michele nog vragen)

 

De definitie van een programma

Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren. (J. Bos et al., 2007)

Programmatisch werken draait om een gezamenlijke beweging waarin organisaties, professionals en inwoners een nieuwe rol krijgen.