image

Inspiratiebijeenkomst Grote Coalitie

Mijnstreek implementatie platform

Op 4 november vond de bestuurlijke inspiratiebijeenkomst MIP plaats. Ook deze keer weer digitaal. Met zo’n 25 bestuurders en netwerkleiders is ingegaan op het veranderverhaal van de Mijnstreekbeweging en hoe Positieve Gezondheid daarin een rol speelt. Zoals één van de deelnemers de urgentie verwoordde: “Het is naast hoe sjoon os Limburg is, ook hoe rood os Limburg is”. Aanwezigen herkenden dat er meer nodig is om de uitdagingen in de Mijnstreek aan te pakken, dan wat we nu doen.

De uitdagingen in Limburg oppakken kan geen enkele partij alleen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Aanpakken, data delen en de benodigde randvoorwaarden creëren werden genoemd als belangrijke aspecten in de beweging naar duurzame, kwalitatieve en betaalbare zorg en het wegwerken van gezondheidsachterstanden.

Positieve gezondheid in de praktijk
Angelique Schuitemaker, Gili Yaron en Roel Smeijsters gingen in op de landelijke ontwikkelingen, de lessen van het werken met Positieve Gezondheid in Limburg en hoe dat in praktijk werkt bij Huisartsenpraktijk Hartje Dorp. Uit de onderlinge interactie bleek dat Positieve Gezondheid ook steeds vaker terugkomt in het eigen HR beleid. Een mooie ontwikkeling, een gezonde medewerker is ook een gezonde burger!

Wil je meer weten over deze bijeenkomst, of de presentaties of opname ontvangen, stuur een mail aan Marieke de Wit, coördinator Mijnstreek Inspiratie Platform m.de.wit@rosrobuust.nl