Het ontstaan van de Mijnstreeksamenwerking

De Mijnstreeksamenwerking is voortgekomen uit de twee proeftuinen MijnZorg en Anders Beter waarin vanaf begin 2013 vertegenwoordigers van de ‘zorgdriehoek’ (zorgverzekeraars, inwoners en zorgverleners) de krachten hebben gebundeld om de grote regionale uitdagingen in de zorg effectief aan te pakken.

In de Westelijke Mijnstreek is de proeftuin Anders Beter gestart door zorgverzekeraar CZ,  MCC Omnes, Meditta, Samenwerkende Apothekers Maasland, Burgerkracht Limburg en het Orbis ziekenhuis (nu Zuyderland Ziekenhuis). In de Oostelijke Mijnstreek is de proeftuin MijnZorg gestart door zorgverzekeraar CZ, huisartsen OZL, Atrium (nu Zuyderland Ziekenhuis) en Burgerkracht Limburg.

De geleerde lessen

De geleerde lessen van zeven jaar samenwerken binnen Anders Beter en MijnZorg zijn in 2019 gezamenlijk opgetekend. Open hier het leerdocument.

image

Pact van Terworm

In 2018 werd steeds meer zichtbaar dat beide regio’s vanwege overeenkomsten in ambitie en focus steeds meer naar elkaar toegroeiden. Een ontwikkeling die ook past(e) in de landelijke trend van regionalisering van zorg, en die ook aansloot bij de fusie die plaatsvond van het Zuyderland Ziekenhuis.

In maart 2018 zette het Zuyderland ziekenhuis, zorgverzekeraar CZ en de huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek de eerste concrete stap naar meer samenwerking over de toen nog bestaande 2 regio’s heen met het ‘Pact van Terworm’ waarin ze samen de verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de Mijnstreek naar een ‘next level’ te brengen. Deze stap luidde de start van de nieuwe samenwerking op Mijnstreekniveau, met daarbij behorend de logische afbouw van de bestaande proeftuinen.