Telebegeleiding: de patiënt thuis, arts kijkt op afstand mee

Inzet van slimme zorgtechnologie is niet meer weg te denken in de manier waarop de zorg wordt georganiseerd.  Slimme zorgtechnologie draagt in belangrijke mate bij aan het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en aan een toekomstbestendige zorg. De voordelen voor patiënten, zorgprofessionals, huisartsen en specialisten zijn duidelijk.

De patiënt kan (langer) thuis wonen en met continue bewaking gaan en staan waar hij wil. Zorgprofessionals kijken vanaf een afstand me, houden vinger aan de pols en grijpen in als het nodig is. De technieken waarmee wordt gewerkt zijn gebruikersvriendelijk, patiënten blijven nauw betrokken bij hun eigen behandeling.

Huisartsen, specialisten en andere zorgprofessionals worden ontlast in de zorg en hebben meer tijd over voor andere patiënten. Slimme zorgtechnologie kan leiden tot tijdsbesparing maar levert evenwel kwalitatief goede, veilige en toegankelijke zorg met alle aandacht voor de patiënt.

Versnellen van digitalisering en must

Voor CZ is de opkomst van digitale zorg een belangrijke ontwikkeling die ondersteuning verdient. De toegankelijkheid van de zorg komt steeds meer onder druk te staan. Wiro Gruisen (CZ): “Door de Coronacrisis zijn we nog meer met de neus op dit feit gedrukt. Het waar mogelijk vervangen van een deel van de zorg door zorg op afstand helpt om de toegankelijkheid voor de toekomst veilig te stellen. Het versnellen van digitalisering is daarom één van de belangrijke thema’s van de regionale coalitie in de Mijnstreek, waarbij CZ, zorgverleners en burgers samen werken aan duurzaamheid van de zorg. Met het Chipmunk-project doen we samen ervaring op hoe we dit het beste in de praktijk kunnen brengen.”

Telebegeleiding bij diabetespatiënten

De voorbeelden over hoe je met inzet van slimme zorgtechnologie zorg slimmer kunt organiseren zijn talrijk. Huisarts Kay Liedekerken deelt haar ervaring over telebegeleiding bij diabetespatiënten. “Door het inzetten van slimme techniek van Chipmunk kunnen wij op een makkelijk manier op een afstand meekijken. Mensen met diabetes kunnen vanuit hun eigen omgeving metingen doen, en die in real time versturen. Verpleegkundigen van Meditta zorgen voor de monitoring van de data, en zijn een back-up als er iets niet lukt met de metingen of als patiënten vragen hebben.

Patiënten hoeven bijvoorbeeld geen meetgegevens in te voeren over bloedsuikerwaarden, maar dit gebeurt automatisch middels bluetooth; geen menselijke fouten dus. Omdat er gebruikt wordt gemaakt van gevalideerde apparatuur en gecertificeerde verbindingen zijn de meetgegevens vergelijkbaar met metingen die ik in mijn spreekkamer doe. Ik heb dus betrouwbare data om me te werken.”

Veilig en betrouwbaar

“Door deze combinatie kan ik patiënten op afstand net zo veilig en betrouwbaar monitoren als wanneer zij naar de praktijk zouden komen. In tijden van Covid wil je risicopatiënten zo min mogelijk blootstellen aan besmettingen, dus in de afgelopen Covidpandemie hebben wij onze patiënten goed kunnen begeleiden. Bovendien is het voor patiënten op leeftijd ook niet altijd even makkelijk om naar de praktijk te komen; geen vervoer, slecht weer etc. De voordelen voor de patiënt en voor mijn praktijk zijn evident.”

Herstel thuis na corona

Corona heeft versneld duidelijk gemaakt hoe slimme zorgtechnologie van waarde kan zijn. Met de inzet van slimme zorgtechnologie kunnen veel patiënten eerder naar huis om te revalideren en wordt daarmee de zorg in het ziekenhuis ontlast. Zo heeft Chipmunk heeft ervoor gezorgd dat in voorjaar 2021 en eind 2021-heden patiënten met Covid-19 die met vervroegd ontslag uit het ziekenhuis naar huis kwamen, begeleid thuis konden worden. Deze patiënten kwamen naar huis terwijl ze nog zuurstof nodig hadden en werden door de huisartsen begeleid naar herstel thuis. Door de verschillende medische apparatuur (saturatiemeter, tensiemeter, glucoseapparaat, weegschaal, stappenteller) is het mogelijk diverse patiëntcategorieën te monitoren. Een praktijkondersteuner kan zo meer maatwerk leveren; er zijn immers patiënten die zo stabiel zijn ingesteld op hun medicatie dat ze weinig controle behoeven. Andere patiënten (bijv. patiënten die op insuline overgaan) moeten intensiever worden begeleid, en dat gaat door telemonitoring prima. Ze komen naar de praktijk als er lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek moet plaatsvinden, maar andere metingen gebeuren in de thuissituatie als het de patiënt uitkomt.

Dashboard

De POH en de huisarts houden via het dashboard van Chipmunk toezicht op de metingen die binnenkomen, individuele streefwaardes kunnen ingesteld worden waardoor alerts vanzelf zichtbaar worden voor de zorgverlener.

Deze hybride vorm van begeleiden van chronische patiënten zal zeer zeker in de toekomst een vast onderdeel worden. Zowel patiënt als zorgverlener zijn er bij gebaat.

Gewoon beginnen

Erik Duijsens van Chipmunk: “Het feit dat zij telemonitoring op deze manier een boost geven in de eerstelijn is vrij uniek. In veel andere regio’s blijven partijen een beetje naar elkaar kijken en wachten af. In Limburg kiezen we ervoor om samen aan de slag te gaan, met alle onzekerheden die daarbij horen. Maar we doen het omdat we weten dat we de chronische zorg anders en meer digitaal moeten gaan organiseren, dus beginnen we gewoon.”

Uit nieuwskanaal van L1mburg Centraal: L1mburg Centraal: covid-patiënten thuis gemonitord door de huisarts – L1