Programmalijn Chronische Ziektes: Diabetes

Inwoners van de Mijnstreek kampen – in vergelijking met de rest van Nederland – onevenredig vaak met chronische aandoeningen die verband houden met leefstijl (bijvoorbeeld ongezonde voeding, te weinig bewegen en roken). Denk hierbij aan bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. Met de programmalijn Chronische Zorg willen we een trendbreuk teweegbrengen in het aantal chronisch zieken door mensen met een chronische ziekte te helpen gezonder te worden en gezonder te leven.

Allereerst zetten we in op diabetes type 2. Op basis van de resultaten van de diabetes-aanpak wordt op een later moment gestart met projecten voor andere chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of COPD. Diabetes – ook wel suikerziekte – is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland. Het aantal mensen met diabetes type 2 in de Mijnstreek ligt nu op ongeveer 32.000 en zal naar verwachting stijgen tot 45.000 in 2040.

Onze ambitie

Onze ambitie is om alle volwassenen met diabetes type 2 in 2024 op maat te behandelen en een hogere ervaren gezondheid te realiseren in vergelijking met de situatie in 2020. We kijken in onze aanpak naar alle Quadruple Aim-pijlers: een betere ervaren gezondheid, een grotere kwaliteit van zorg, gelijkblijvende of lagere kosten, en een hoger werkplezier.

Hoe?

Bij het project diabetes zijn diverse partijen betrokken, waaronder: Diabetesvereniging Nederland, huisartsenorganisaties, apothekers, Zuyderland en CZ. We werken samen binnen een projectgroep en in inhoudelijke werkgroepen. De voortgang bespreken we op Mijnstreekniveau zodat we zo veel mogelijk verbinding houden met alle andere lopende initiatieven in de Mijnstreek.

Onder drie pijlers ontplooien we diverse initiatieven die helpen om onze ambities te verwezenlijken:

  1. De juiste zorg op de juiste plek
    Patiënten met diabetes type 2 worden nog te vaak onnodig in het ziekenhuis behandeld, wat onnodige kosten met zich meebrengt. Met dit project proberen we mensen terug te verwijzen van het ziekenhuis naar de huisarts. Tevens zal de huisarts beter ondersteund worden door het ziekenhuis met de diabeteszorg.
  2. Behandeling op maat
    Patiënten met diabetes type 2 krijgen nog te vaak een geprotocolleerde behandeling in plaats van een behandeling die is toegespitst op hun persoonlijke situatie. Binnen dit project werken we vanuit de principes van Positieve gezondheid aan een passend behandelplan, gebruikmakend van eHealth, blended care, instructiematerialen en patiëntavonden.
  3. Hogere ervaren gezondheid
    De ervaren gezondheid van mensen met diabetes type 2 moet omhoog. Hier werken we aan via diverse leefstijlinterventies waarin ook partners en mantelzorgers worden betrokken.

Tegelijkertijd wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de zorgprofessionals in de eerste lijn via scholing en het leveren van spiegelinformatie.