Uitwisseling van bredere perspectieven op gezondheid

Bestuurlijke inspiratiesessie

Datum: 16 mei, ochtendsessie: 10.30 – 13.00, middagsessie: 15.00 – 17.30
Locatie: Hotel Wagenaarzicht
Doelgroep: Grote coalitie: bestuurders/managers en netwerkleiders

Hoe is de bestuurlijke inspiratiesessie verlopen? Lees het in dit nieuwsbericht.

Centraal staat: elkaar weer ontmoeten met als rode draad: willen we met elkaar impact realiseren om passende zorg en ondersteuning te bieden dan moeten we ons verdiepen in de situatie van mensen en onze blik verbreden.

Wat gaan we doen?

Raymond Clement (bestuurder MIK-PIW Groep) en Tom van Vliet (directielid Zowonen) werken beide in Geleen-Zuid. Ze spraken af om daar vanuit praktische wijsheid aan de slag te gaan. De “luuj” centraal. Zij nodigen u uit om op 16 mei al wandelend de wijk te bezoeken en ondergedompeld te worden in de “nuldelijn”. Voorafgaand wordt plenair een minidocu vertoond van de huismeester. Deze illustreert de eenvoud van de oplossing en de stapeling van toevalligheden in het zogenaamde “voorliggende veld”. Het bezoek daarna leidt u langs:

  • Hotel Wagenaarzicht: een ‘systeemhack’ om beslissers en beleidsmakers in 24 uur te laten voelen hoe het is om in de wijk te wonen.
  • Tuinen van Zuid: de heilzame en participerende werking van schoffelen. Letterlijk zaadjes planten met elkaar. Een poging om met elkaar een hogere belevingswaarde te geven aan de groene omgeving in Geleen-Zuid.
  • Het leven is theater: een bezoek aan de theatermakers van Het Laagland, die hun residentie in de wijk hebben gevonden. Hoe kijken zij naar bewoners? Zien zij hulpvragen of juist mooie levensverhalen?

De wandeling wordt afgesloten met een lunch (bij het ochtend programma) of borrel (middagprogramma). We starten het programma bij het Plenkhoes, Bachstraat 2, Geleen.

Gezien de groepsgrootte bieden we het werkbezoek 2x aan. Het ochtendprogramma is reeds vol. Bij het middagprogramma is van 15.00 – 17.30 uur is nog ruimte om aan te sluiten.

Interesse? Laat het weten aan Marjo Graus (marjo.graus@mcc-omnes.nl)