- 14 March 2020 -

7 jaar samenwerken aan een gezondere Mijnstreek: de geleerde lessen

MijnZorg en Anders Beter zijn zo’n zeven jaar geleden gestart als proeftuinen in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Samen een nieuwe samenwerking opzetten en aangaan is voor alle deelnemers een ontdekkingstocht, waarbij het lang niet altijd duidelijk is welke weg leidt naar het gewenste resultaat. Maar juist die route samen bewandelen is zo van belang.

“We weten over het algemeen best wel wat we anders zouden kunnen doen, maar de vraag is nog vaak ‘hoe?'”

De Mijnstreek is vanaf 2019 onderweg naar een ‘next level’ samenwerking. Met de leerroute ‘7 jaar samen werken aan gezondere populatie in de Mijnstreek, de geleerde lessen markeert Robuust samen met de deelnemende organisaties het moment waar we nu staan en beschrijven we hoe we hier gekomen zijn. Samen kijken we terug op 7 jaar leren, samenwerken en programmatisch begeleiden van de samenwerking binnen de Mijnstreek; Anders Beter (Westelijke Mijnstreek) en MijnZorg  Oostelijk Zuid-Limburg). De leerroute gaat over beide programma’s vanwege de grote parallellen, maar ook juist over de verschillen tussen de regio’s.

Dat we samen stappen hebben gezet, blijkt uit de behaalde ‘harde’ resultaten en de erkenning die daarvoor is vanuit de landelijke politiek, het winnen van prijzen en nominaties voor projecten en de aanvragen voor werkbezoeken. Het blijkt ook uit rapporten, zoals die van RIVM, LMP, wetenschappelijke rapporten over projecten zoals PlusPunt en Pluspraktijken, statusrapportages en de communicatie erover via de halfjaarberichten en nieuwsberichten op de websites van Anders Beter en MijnZorg. Dat we ook veel gewonnen hebben aan de ‘zachte’ kant blijkt onder andere uit de openheid van de projectleiders, bestuurders en coördinatoren. Zij hebben hun ervaringen en inzichten over het geleerde in de samenwerking met ons gedeeld. Belangrijke input voor de totstandkoming van deze leerroute.

Terugkijkend komen verschillende aandachtspunten naar voren om mee te geven en ‘vast te houden’ bij het samenwerken tussen organisaties. Het werken in een proeftuin en programma is een nieuwe ‘setting’ die van iedereen die eraan deelneemt, verandering en beweging vraagt. Verandering, omdat professionals niet meer alleen de eigen organisatie vertegenwoordigen, maar ook de samenwerking in het netwerk. Hieronder vallen bijvoorbeeld het onderschrijven van de ambitie van het netwerk en het verenigen van de belangen van de eigen organisatie met die van het netwerk. Beweging, omdat de samenwerking tussen organisaties alleen resultaat kan opleveren als deelnemers in actie komen.

“We mogen onze trots meer laten zien: op inhoud, resultaten, verbinding en het feit dat we leren van en met elkaar.”

Uit de gesprekken met projectleiders, Dagelijks Bestuursleden en het Robuust programmateam over ‘hoe we samen tot resultaten komen’ binnen een setting waarbij organisaties samenwerken, kwamen de volgende thema’s naar voren waarop geleerd is: persoonlijk leiderschap en gedragsverandering, besluitvorming en focus; randvoorwaarden. Per thema worden de verschillende perspectieven beschreven.

Met het delen van de opgedane inzichten, ervaringen en de adviezen uit de Mijnstreek willen we bijdragen aan de landelijke beweging om zorg regionaal te organiseren. Met veel plezier delen wij de ervaringen uit deze leerroute in breed verband. Om met deze inzichten en ervaringen andere samenwerkingsverbanden te inspireren en aan te zetten tot volgende stappen in hun eigen ontdekkingstocht en binnen hun eigen innovatieproces.

Wil je de gehele leergeschiedenis ontvangen? Vraag deze dan digitaal aan.

Binnen Anders Beter en MijnZorg werken organisaties samen vanuit bestaande én nieuwe initiatieven en projecten. Het doel: de gezondheid in de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg verbeteren, de kwaliteit van zorg verhogen en de kosten beheersen: Triple Aim dus. Vanuit dat doel richten de deelnemers zich steeds nadrukkelijker op resultaatgericht samenwerken en op de bundeling van expertise binnen de hele Mijnstreekregio. Robuust verzorgt het programmamanagement voor deze programma’s.