Het Limburgse zesknoppenmodel van integrale zorg

- 29 March 2022 -

image

Binnen de Mijnstreek samenwerking wordt het integrated care model omarmd als bewezen methode. Een methode die behulpzaam is om met meerdere partijen samen te werken aan complexe vraagstukken. Maar wat is integrated care eigenlijk, waar komt het vandaan en hoe zet je dit model in voor een betere regionale samenwerking bij verandertrajecten?

Maandag 7 maart zaten 25 betrokkenen bij de Mijnstreek achter het scherm klaar om van Hanneke Beerens en Jean-Paul Esser meer  te horen over de basisprincipes van integrated care en met elkaar van gedachten te wisselen over diverse aspecten van het model. Deelnemers hebben kennis gemaakt met het Mijnstreek-verhaal achter integrated care, zoals ‘het Limburgse zesknoppenmodel’.

Er is geen blauwdruk, benadrukte Hanneke, maar het model geeft wel waardevolle handvatten om met verschillende partijen te komen tot een samenhangende organisatie met een gedeeld belang.

Integrated care wil een antwoord geven op de toenemende complexiteit van de maatschappij (vergrijzing en toename chronisch zieken, multicomplexe problemen) en veranderingen in visie op de zorg, kwaliteit van zorg en beheersbaar houden van de zorgkosten.

Mooi voorbeeld: De Pluspraktijken

De naam het 6-knoppen model heeft alles te maken met de zes knoppen die op een of andere manier in verband met elkaar staan. De Pluspraktijken zijn een mooi voorbeeld. Bijgaande artikelen illustreren waarom: ‘Om echt te innoveren moet je samenwerken’ en “Samen werken aan de huisartsenpraktijk van de toekomst”

Bijgaand vind je meer informatie over: integrated care model, Pluspraktijken, de presentatie van de bijeenkomst en mentimeter.