- 13 July 2021 -

Mijnstreek Inspiratie Platform – terugblik ambassadeurscafé 7 juli 2021

Binnen het Mijnstreek Inspiratie Platform (MIP) verbinden we de verschillende projecten en programmalijnen die bijdragen aan de Mijnstreekambitie. Een van de vaste onderdelen van het MIP is het ambassadeurscafé gericht op ontmoeting en verbinding tussen projectleiders, programmalijn-coördinatoren, programmabureau en sleutelfiguren. Tevens staat tijdens deze bijeenkomsten verdieping en uitwisseling centraal om met en van elkaar te leren. Op 7 juli stond het werken met Positieve Gezondheid centraal. Zo zetten we samen stappen verder in de richting van de Mijnstreekambitie.

Na een introductieronde waarbij deelnemers een-op-een spraken over hoe zij het werken met Positieve Gezondheid (PG) in de eigen organisatie of project vormgeven, vertelde dr. Gili Yaron (UM) over haar onderzoek. Een centrale bevinding hierbij is dat betrokkenen PG op vijf verschillende manieren invullen (zie afbeelding).

Hierop volgde een levendig gesprek over de duiding en toepassing van Positieve Gezondheid binnen de Mijnstreeksamenwerking. Het ging o.a. over meetbaarheid, de verschillende perspectieven op het begrip “Positieve Gezondheid” en de vraag of dit nieuwe concept een middel dan wel doel is.

Conclusie was dat binnen alle coalities en als afgeleide binnen projecten en programmalijnen duidelijk moet zijn waar we het over hebben als het gaat om Positieve Gezondheid. De vijf door dr. Gili Yaron geschetste mogelijke invullingen van Positieve Gezondheid, werden door de ambassadeurs herkend en kunnen als leidraad dienen voor het gesprek hierover.

Vervolg

De inzichten vanuit het onderzoek komen uitgebreid aan bod in de handreiking voor de praktijk waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd. Na publicatie van de handreiking wordt deze gedeeld onder de deelnemers. Bekeken wordt samen met de ambassadeurs of en in hoeverre er binnen het MIP behoefte is aan meer concrete uitwisseling op dit thema. De besproken vraagstukken worden ook meegenomen als input voor de volgende bestuurlijke bijeenkomst van de grote coalitie Mijnstreek in najaar 2021 dat binnen het MIP wordt georganiseerd. Meer informatie over deze bijeenkomst zal te vinden zijn in de Mijnstreekflits van september.


Meer weten over Dr. Yaron? Lees hier preventiecoalitie Sittard-Geleen over haar ervaringen in Munstergeleen.