- 10 December 2018 -

Proeftuinen legden fundament voor populatiemanagement

Blog van Michèle van den Bragt, Programmamanager MijnZorg

‘Proeftuinen brengen populatiemanagement niet dichterbij’ kopt Skipr op 30 november, naar aanleiding van het verschenen eindrapport Landelijke Monitor Proeftuinen van RIVM. Laten we het glas halfvol bekijken, in plaats van halfleeg. Want natuurlijk kwamen we in vier jaar tijd niet tot populatiemanagement. Wel toonden we vertrouwen en lef. We legden een basis om daar uiteindelijk wél te komen. En we hebben de eerste stapjes gezet. In deze blog neem ik je mee in mijn kant van het verhaal.

Het doel van de proeftuinperiode om te komen tot populatiemanagement, bleek tijdens de tussenevaluatie door RIVM te ambitieus. En dus stelden we dit bij naar een langer termijn doel. Ondertussen investeerden we binnen de proeftuin MijnZorg in domeinoverstijgend samenwerken. We leerden elkaar kennen. Kregen begrip voor elkaar en werkten aan het onderlinge vertrouwen. Dat was mede mogelijk door een gezamenlijk gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid, bij zowel zorgverleners, inwoners als zorgverzekeraars. Zo legden we de basis om te kunnen komen tot echte veranderingen in de gezondheidszorg. En konden we aan de slag om Triple Aim doelstellingen te realiseren.

Experimenteren gaf nieuwe ervaringen en inzichten
We sloegen de handen ineen en gingen tot actie over. Sinds 2014 hebben we via de samenwerking in MijnZorg veel succesvolle projecten gerealiseerd, zoals het PlusPunt Medisch Centrum voor anderhalvelijnszorg. We realiseerden ook het eenduidiger voorschrijven van medicijnen door zowel eerste als tweede lijn via één formularium, het project patiëntgericht gesprek en de Plusprakijken. Door samenwerking in die projecten deden we gezamenlijk ervaringen en inzichten op, zochten we oplossingen voor tal van beren op onze weg en vierden we onze successen.

Het anders denken en werken wordt het nieuwe normaal
Bij MijnZorg pakten we de kansen die de experimenteerruimte ons bood. De partijen weten dat het echt anders moet en we voelen nu ook dat dat kan! En het belangrijkste van alles: het samen en domeinoverstijgend werken wordt steeds meer “het nieuwe normaal” in de MijnZorg -regio. Het doorpakken naar een nieuw gezondheidssysteem waarin aan de gezondheid van de populatie wordt gewerkt, is een logisch vervolg.
Na een uitgebreide evaluatie begin dit jaar krijgt dit vervolg steeds meer vorm: het programma krijgt meer focus door de nadruk in aansturing en implementatie te leggen op de thema’s die het meest bijdragen aan de Triple Aim doelstellingen. Dat zijn in ons geval de thema’s ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken. Daarnaast werken we momenteel hard aan het verbeteren van de data- en kennisinfrastructuur om analyses uit te kunnen voeren op organisatie- en op populatieniveau. Dit is van belang voor een gezamenlijk vertrekpunt  en om een continue verbetercyclus te kunnen realiseren.

image

Experimenteren brengt ons tot einddoel
Zeker, het was en is nog steeds geen gemakkelijke weg die we bewandelen. Maar de proeftuinperiode van 4 jaar heeft ons wel de ervaringen en inzichten gebracht die de weg vrijmaken om steeds dichter bij ons einddoel te komen: populatiemanagement. En voor degenen die nog niet overtuigd zijn van de noodzaak tot verandering, deze quote van Loesje maakt het kiezen van de weg van samenwerking toch wel heel aantrekkelijk:

Helaas zijn er in het rapport van RIVM in de tabellen van MijnZorg storende fouten geslopen. In de webversie zijn deze inmiddels gecorrigeerd. De juiste tabel is: