- 30 March 2021 -

image

Terugblik inspiratiesessie: samen voor een gezond Hoensbroek

Integraal werken in de wijk door zorg- en welzijnspartijen met positieve gezondheid als uitgangspunt heeft in Hoensbroek de afgelopen drie jaar veel aandacht gehad. Het project Integrale Wijkaanpak (IWA) Hoensbroek was één van de aanjagers van deze ontwikkeling.

Per 1 april 2021 is de projectperiode IWA Hoensbroek afgerond. De hoogste tijd voor een uitwisseling over de ervaringen en het afronden van de eindevaluatie. Hoe kan dat beter samen met de partijen in de wijk en binnen de huidige mogelijkheden vanuit de wijk? Op donderdag 25 maart vond een digitale sessie plaats vanuit het buurtcentrum de Koffiepot in Hoensbroek onder leiding van Michèle van den Bragt, programmamanager Robuust. (links op de foto)

Actieleren heeft professionals veel gebracht
Gestart werd met een introductie met Nicole de Baat (foto hierboven, rechts) vanuit haar rol als projectleider waarin ingegaan werd op de totstandkoming van IWA, de verwachtingen en de geleerde lessen. Nicole gaf de deelnemers mee om in de verdere samenwerking vooral vast te houden aan het met elkaar in gesprek blijven: “Het is een open deur, maar zorg dat je met elkaar weet wat je doel is waar je naar toe werkt. Stem dat tussentijds met elkaar af en check of iedereen hetzelfde verstaat onder wat je hebt afgesproken, dát werkt hebben we gezien”. Ook over het samen leren complimenteerde ze de professionals, “Het actieleren was heel belangrijk. Je gaat hierin met elkaar aan de slag en je daagt elkaar uit om het anders te doen.  Daar zijn de professionals zeker goed in geslaagd”.

Samen blijven zoeken naar oplossingen
Medewerkers Betty en Anne-Marie deelden vervolgens hun ervaringen in de wijk met IWA in een korte video. In Betty’s bijdrage stond het startpunt voor de cliënt centraal ”Aanpakken wat de cliënt zelf wil, vanuit de brede blik van Positieve Gezondheid”. Waarbij Anne-Marie vervolgens met name ook de mindset van de professionals benoemde: “Met IWA is “nee” geen antwoord meer, we gaan door tot er een oplossing gevonden is. Kan niet, bestaat niet meer”.

Focus op positieve gezondheid en gekozen aanpak brengt samenwerking veel verder
Daarna was het de beurt aan Han von den Hoff, directeur van Burgerkracht Limburg en Wiro Gruisen, manager regioregie bij CZ om terug te blikken en te vertellen wat IWA Hoensbroek hen als bestuurders heeft gebracht. Han gaf onder andere aan dat zichtbaar is geworden dat vanuit het denken vanuit positieve gezondheid en de werkwijze, de wijk een goede schaal is waarop professionals en burgers met elkaar samen kunnen werken.
Ook Wiro Gruisen ging in op die schaal. “Samenwerken lijkt makkelijk, maar is het vaak niet. Voor de partijen heeft IWA Hoensbroek op kleinere schaal (wijk)  inzichten gegeven over het hoe en wat er nodig is en ook zeker hoe we zaken niet moeten doen, dat is heel waardevol”.
Wiro keek ook vooruit. Alhoewel een integrale wijkaanpak voor elke gemeente/wijk maatwerk is, zijn er ook zeker succesfactoren te benoemen die voor grotere regio’s/initiatieven gelden.  Die werkende -of succesfactoren van voorbeelden in Zuid-Nederland, waaronder vanuit het geleerde in IWA, worden momenteel door Robuust in beeld gebracht. Deze lessen kunnen dan ook weer meegenomen worden voor heel Heerlen.

image

Nieuw: Platform voor gezond Hoensbroek
Kim Prevoo (op de foto hiernaast, rechts) nam als betrokken manager tijdens het project, de deelnemers ten slotte nog een keer mee naar het belang van integraal werken in de wijk. Aan de hand van de genoemde  succeservaringen door Betty en Anne-Marie en dat wat daarvoor nodig is, gaan partijen in Hoensbroek aan de slag met een digitaal platform, 1SociaalDomein. Deze inspiratiesessie is daarmee tevens de start van een pilot binnen 1SociaalDomein, Samen Heerlen Gezond. Een platform dat bijdraagt aan de onderlinge samenwerking voor een gezond Hoensbroek, door en voor professionals in de wijk! Klik hier voor meer informatie over het platform 1SociaalDomein. Deze pilot zal plaats vinden met ondersteuning vanuit de preventiecoalitie Heerlen en VEZN.

Meer informatie
Nieuwsgierig naar de resultaten van IWA Hoensbroek? Lees onderstaand artikel, download het evaluatierapport en of bekijk onderstaand filmpje.

Downloads