Een gezonde en vitale Mijnstreek… dat doen we samen!

Welkom bij Mijnlevengezond.nl. Een website in ontwikkeling: voor en door professionals, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders in de Mijnstreek die samen streven naar een gezonde en vitale Mijnstreek. Op deze website is plaats voor alle coalities in de Mijnstreek die bijdragen aan de Mijnstreekambitie. Om elkaar te informeren en van elkaar te leren. De inhoud is nog niet compleet, maar zal de komende tijd groeien naarmate de activiteiten van de coalities ook groeien.

Dat er iets moet veranderen, dat weten we.
In de Mijnstreek ligt de gezondheid ver onder het nationale gemiddelde en is de zorg ten opzichte van andere regio’s het duurst. Tegelijkertijd is het aantal (zorg)partijen te overzien, is er een gezamenlijke drijfveer om de schouders eronder te zetten én er gebeurt al veel in de Mijnstreek. Tijd voor meer impact!

Voor een duurzame en betaalbare gezondheidszorg kiezen we voor een next level aanpak: de juiste zorg op de juiste plek. Landelijke kaders vertalen we naar onze regio en kracht. En we bouwen voort op ervaringen. We kiezen voor samenwerking vanuit regioregie, waar we al mee experimenteerden in de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg.

Samen werken aan een next level aanpak
Samen werken om inwoners gezond te houden en patiënten de zorg te bieden die ze echt nodig hebben. Daarbij staat niet het zorgaanbod centraal, maar de mensen. We praten niet over, maar juist met mensen. We dagen hen uit deel te nemen aan onze projecten, zodat mensen zelf het heft in handen kunnen nemen als het gaat om eigen gezondheid en (zelf)redzaamheid. Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in onze samenleving.

 

“Wij nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen de gezondheid, kwaliteit van zorg en betaalbaarheid van zorg in de regio naar het ‘next level’ te brengen."

Enkele projecten die bijdragen aan onze ambitie

Wij werken samen

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos