- 17 December 2019 -

Blokhuis: ‘healtyLIFE een mooi werkend GLI-praktijkvoorbeeld’

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft in de tweede week van december 2019 aan de Tweede Kamer een update gegeven over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Hierin benoemde hij specifiek healtyLIFE als een succesvol initiatief.

De kamer ontving eveneens de eerste factsheet van het RIVM over de Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie. In deze factsheet zijn de declaratiegegevens verwerkt die op 31 oktober 2019 bekend waren bij Vektis.

Op basis van het bekende aantal declaraties hebben minimaal 1.377 mensen deelgenomen aan een GLI. Hiervan was 69% vrouw en 31% man. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 52 jaar. Ook tonen de cijfers aan dat 37% een lage, 40% een midden en 23% een hoge sociaaleconomische status heeft.
Er wordt vooral door zorggroepen, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches gedeclareerd. Eind september waren er bijna 2.700 declaraties ingediend. In totaal is er tot 31 oktober 2019 250.000 euro vergoed voor de GLI.

Mooie praktijkvoorbeelden
Uit de gegevens van Vektis blijkt dat er door het jaar heen voor steeds meer deelnemers wordt gedeclareerd. Dit past ook bij de signalen die de staatsecretaris vanuit het veld ontvangt. Blokhuis geeft aan dat er verschillende goede voorbeelden zijn waar de GLI inmiddels goed van start is gegaan, zoals in Limburg healtyLIFE. “In deze regio zijn al 1.030 doorverwijzingen gedaan naar GLI. En in 2020 zal daar de 1.000e deelnemer starten. Dat vind ik hele mooie berichten,” aldus Blokhuis. Afsluitend informeert hij de Tweede Kamer dat er vanuit VWS ook het komende jaar vol zal worden ingezet op de implementatie van de GLI.

HealtyLIFE
Jorn van Harwegen den Beems, projectmanager healtyLIFE: “Wij hebben op dit moment 710 mensen in het programma zitten. Deels zijn sommige mensen in 2018 gestart, toen nog onder de innovatiebeleidsregel. Deze en komende maand starten er nog 112. Nog niet alle declaraties van 2019 zijn verwerkt, waardoor het geregistreerde aantal deelnemers nog zal toenemen.”

Downloads