- 17 April 2020 -

Van twee naar één: Anders Beter en MijnZorg naar coalitie Mijnstreek

Sinds 2012 werken (zorg)organisaties en zorgverzekeraar in de Westelijke Mijnstreek (WM) en Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) binnen hun eigen proefregio aan een gezondere populatie. Deze samenwerkingen zijn in beweging. Sinds 2018 groeien beide regio’s vanwege overeenkomsten in ambitie en focus steeds meer naar elkaar toe. Een ontwikkeling die past in de landelijke trend van regionalisering van de zorg. De deelnemende organisaties maken hierbij aansluiting met het adherentiegebied van het Zuyderland ziekenhuis, dat inmiddels in beide regio’s ligt. De twee regio’s samen, noemen we overstijgend ‘Mijnstreek’.

Begin 2019 is gestart met een gezamenlijke aansturing van beide programma’s via de Kerncoalitie Mijnstreek. Daarnaast investeerden de organisaties in verbreding van deze samenwerking richting sociaal domein en preventie: de coalitie Mijnstreek. (Lees ook: samenwerken door verbinding (juli 2019)  en ambitie krijg steeds meer vorm (maart 2019))

In 2019 is ook gewerkt aan het borgen en doorontwikkelen van alle projecten en initiatieven die via Anders Beter respectievelijk MijnZorg tot stand zijn gekomen. Bij een aantal projecten, zoals PlusPunt Medisch Centrum en het Anders Beter Centrum voor anderhalvelijnszorg, is het beleggen van de organisatie en aansturing relatief eenvoudig, en passend binnen de scope van de Kerncoalitie. En de Farmacieprojecten gaan logischerwijs verder onder de themacoalitie Farmacie. Voor andere projecten, zoals Van Zelfhulp naar Zelfregie of Pluspraktijken Westelijke Mijnstreek, is dit minder eenduidig. Hiervoor zal een warme overdracht naar een andere/nieuwe aansturing plaatsvinden.

De programmamanagers Marieke Cloosterman van Anders Beter en Michèle van den Bragt van MijnZorg werken samen met de organisaties en projectleiders aan een goede overdracht en borging. Dit betekent in 2020 een uitfasering van de samenwerkingsverbanden Anders Beter en MijnZorg. Deze ontwikkeling heeft ook consequenties voor de bestaande communicatiemiddelen van deze twee programma’s. De twee websites Anders BeterMijnZorg en social media zullen in hun huidige vorm op termijn verdwijnen en opgaan in de communicatie van de Mijnstreek. Tot die tijd blijven we de websites Anders Beter en MijnZorg voorzien van de nodige informatie over de voortgang en actualiteiten.

Op de websites van respectievelijk Anders Beter en MijnZorg treft u informatie en actualiteiten aan vanuit de projecten in de afgelopen jaren. Lees vooral ook de geleerde lessen van 7 jaar samenwerken in deze proefregio’s.