Programmalijn Anderhalvelijnszorg

De ambitie van de programmalijn Anderhalvelijnszorg is het bestaand aanbod, vanuit PlusPunt MC en Anders Beter Centrum, binnen de anderhalve lijn behouden en doorontwikkelen gericht op centrale triage.

Wat zijn onze acties

  • Vanuit evaluaties (o.a. UM rapportage) het verbeterpotentieel onderzoeken in relatie tot regionale opgave.
  • Starten met pilot (groep huisartsenpraktijk/3 specialismen) in samenhang met andere programmalijnen.
  • Implementatiefase: TOPAAS

Onze projecten

Nieuws over Programmalijn Anderhalvelijnszorg