Zorgcoördinatie Netwerk Zuid-Limburg: voor doorstroom in de zorgketen

Het begon in 2019 in de Oostelijke Mijnstreek als één ingang voor alle acute zorgvragen in die regio. Met Zorgpunt Maastricht-Heuvelland en later ook Zorgpunt Westelijke Mijnstreek is het Zorgcoördinatie Netwerk Zuid-Limburg een feit. Verdere uitbreiding van het netwerk met Midden- en Noord-Limburg ligt in de lijn der verwachting. Zorgcoördinatie Netwerk Zuid-Limburg is een programmalijn die valt onder het bestuurlijk overleg Care-Cure.

Acute zorgvragen
Het Zorgcoördinatie Netwerk Zuid-Limburg bemiddelt per week bij zo’n 65 vragen voor acute opnames en voorkomt zo’n 30 oneigenlijke ziekenhuisopnamen per week. Hierdoor zijn zorgverleners zijn  minder tijd kwijt aan het vinden van de juiste (na)zorg en krijgen patiënten eerder de juiste zorg op de juiste plek. Vragen, variërend van ELV tot PG-crisis, komen voor 80% van huisartsen en de overige 20% via huisartsenposten (HAP) en Spoedeisende Hulp. Allemaal acute zorgvragen voor een bed of ondersteuning thuis, en dus anders dan reguliere zorgbemiddeling en -advies.

Snelle interventies
De Zorgpunten van het Zorgcoördinatie Netwerk Zuid-Limburg zijn tijdens kantooruren open. Voor vragen tijdens de avonden, nachten en in het weekend nemen wijkverpleegkundigen op de HAP, SEH en Acute opname afdeling (AOA) de triagetaak voor acute nazorg op zich. Op alle dagen en uren van de week kunnen verwijzers dus een beroep doen op het Zorgcoördinatie Netwerk. Voor acute adviesvragen VVT, aanmelding kortdurend verblijf in een zorginstelling (Eerstelijnsverblijf, ELV) of Hospice. En voor (IBS-)crisisopnamen en acute wijkverpleging. In geval van pandemie schaalt het Zorgnetwerk – op vraag van de GHOR – op.

Kluwen van routes
Zuid-Limburg heeft een gezamenlijke regionale visie om op eenzelfde manier te werken aan de doorstroom. Dat helpt om het zorglogistiek proces bestaande uit allerlei samenwerkingen en routes die patiënten kunnen doorlopen, te stroomlijnen. Voortdurend wordt gekeken hoe deze processen kunnen worden verbeterd, betrokkenen eenzelfde taal spreken en met elkaar afspraken maken en nakomen.

Strenge triage
Collega’s van de Zorgpunten triëren streng op de vragen die ze binnenkrijgen en vragen goed door. Ze proberen opname in het ziekenhuis zoveel mogelijk te voorkomen of verkorten en gaan altijd op zoek naar de juiste zorg op de juiste plek. En dat is toch bij voorkeur thuis met alle zorg die dáár mogelijk is. Mocht thuis echt niet kunnen dan zien zij via een digitaal overzicht met één druk op de knop bij welke zorgaanbieder vandaag of uiterlijk morgen een bed beschikbaar is.

Zorgconsulenten van alle VVT-aanbieders hebben dagelijks een klikmoment met Zuyderland en MUMC+ om voor patiënten die wachten op nazorg te kijken of er snellere oplossingen zijn. Zo wordt zo goed mogelijk voorkomen dat ziekenhuisbedden onnodig lang bezet blijven.
Met VVT-aanbieders is de afspraak om dat overzicht minimaal twee keer per dag te actualiseren Zo houden we het overzicht actueel en praktisch toepasbaar.

Zuid-Limburg als goed voorbeeld
In een uitzending van 1Vandaag van 15 februari 2024 noemt hoogleraar ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht Jos Schols Zuid-Limburg als goed voorbeeld van de organisatie rondom de beddenproblematiek. Op deze pagina kan je de uitzending van 1Vandaag terugkijken.

 

 

Nieuws programmalijn Zorgcoördinatie Netwerk Mijnstreek