Programmalijn Zorgcoördinatie Netwerk Mijnstreek

In de Mijnstreek neemt de complexiteit van de zorgvraag en de zorgketen toe. Hierdoor verliezen verwijzers een steeds groter deel van hun kostbare tijd aan het vinden van de juiste (na)zorg. Zo bleek uit een enquête onder huisartsen (HOZL, voorjaar 2020) dat:

  • Een huisarts per VVT-bed gemiddeld 52 minuten tijd kwijt is aan ‘regelen’.
  • 45% de huidige route van plaatsing van zorg belastend vindt.

Daarnaast maken verwijzers te weinig gebruik van zorgmogelijkheden gericht op ‘zo thuis mogelijk’.

De programmalijn Zorgcoördinatie Netwerk Mijnstreek heeft als doel de doorstroom van de eerste of tweede lijn naar de VVT te optimaliseren en verwijzers te ontzorgen. Uitgangspunt is daarbij ‘zo thuis mogelijk, tenzij…’. De programmalijn wil tevens oneigenlijke opnames in het ziekenhuis en bij de VVT voorkomen.

Samenwerking

Door regionale samenwerking wil de programmalijn een zo optimaal mogelijke koppeling tussen zorgvraag en zorgaanbod in de regio bewerkstelligen. Hierbij draait het om een domein-overstijgende samenwerking tussen Cicero Zorggroep, MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Vivantes en Zuyderland Care, de HuisartsenOZL, HacoWest en ZuyderlandMC.

De VVT-sector bundelt de krachten en biedt verwijzers een heldere, eenduidige route aan voor de juiste (na)zorg op de juiste plek. De programmalijn ontwikkelt, evalueert en borgt verschillende interventies. Een van die interventies is het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek.

Wat gaan we doen?

Het begin is al gemaakt:

  • Sinds oktober 2020 is het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek operationeel: dit is één ingang voor alle acute VVT-zorgvragen. Bij de eerste evaluatie (maart 2021) ervaart 67% van de huisartsen deze route als sneller dan voorheen en 75% vindt de route ontlastend. Het Regionaal Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek krijgt van hen een rapportcijfer van 7,4.
  • Sinds november 2020 is het dagelijks ‘klikmoment’ toegevoegd aan het uitstroomproces van ZuyderlandMC. Hierin plannen zorgconsulenten van iedere VVT samen met het transferpunt proactief en resultaatgericht de nazorg van patiënten met een voorlopige ontslagdatum.
  • De pilot ’triageteam Westelijke Mijnstreek’ onderzoekt hoe verpleegafdelingen in het ziekenhuis maximaal ontzorgd kunnen worden in het indiceren van de juiste nazorg ‘zo thuis mogelijk’.
  • De regio Zuid-Limburg werkt sinds september 2020 met een dagelijks VVT-beddenoverzicht, waarin per product de acuut beschikbare bedden staan van iedere VVT-aanbieder.

De programmalijn trekt samen op met andere initiatieven in de regio zoals het ‘Zorgpunt Maastricht-Heuvelland’.

Nieuws programmalijn Zorgcoördinatie Netwerk Mijnstreek