- 22 January 2024 -

Voorlopig transformatieplan Mijnstreek goedgekeurd door CZ en VGZ

Tegen het einde van 2023 diende de Mijnstreekcoalitie het voorlopige transformatieplan in bij CZ en VGZ voor de snelle toets (lees meer hierover). 2024 starten we met het goede nieuws dat de zorgverzekeraars positief gereageerd hebben op het voorlopige plan. Het plan is gebouwd op een sterk fundament van jarenlange en brede samenwerking in de regio en is een belangrijke volgende stap voor de noodzakelijke transformatie van de zorg en ondersteuning in de Mijnstreek.

Het transformatieplan is een integrale aanpak op de volgende vijf thema’s:

  • Palliatieve zorg: Zuid-Limburg is koploper om de zorg voor mensen in hun laatste levensfase zo goed mogelijk vorm te geven. Hoe gaan we hier meer verder? Lees hier meer over de aanpak.
  • Arbeidsmarkt: het grootste arbeidsmarktprobleem is de groeiende kloof tussen zorgaanbod en zorgvraag. Hoe gaan we dat aanpakken? Lees hier meer over dit thema.
  • Digitalisering: verdere digitalisering is onmisbaar voor de benodigde transformatie. Lees hier meer over de plannen.
  • PlusWIJken: dé schakel voor een vitaal Zuid-Limburg waar alles samen komt. Lees hier meer over de aanpak PlusWIJken.
  • Ouderen: in de Mijnstreekflits van februari vertellen we meer over aanpak ouderen. Houd hiervoor de Mijnstreekflits, mijnlevengezond.nl en de LinkedIn van Mijn Leven Gezond in de gaten.

Een plan met impact

CZ en VGZ beoordelen de ingediende transformatieplannen op vier criteria. De plannen moeten aantonen dat ze op tenminste één van de vier criteria zorgen voor een substantiële impact om de zorg toekomstbestendig te houden.

image

“We hebben voldoende aangetoond dat ons plan op drie van de vier criteria kan zorgen voor flinke impact”, zegt Nicole van Loy, programmacoördinator van het Transformatieplan Mijnstreek. “De zorgverzekeraars concluderen dat er duidelijke effecten voorzien zijn op de vermindering van zorggebruik, de verschuiving van zorg en ondersteuning naar de voorkant van de keten en verminderde of efficiëntere inzet van personeel.”

Daarnaast geven CZ en VGZ aan dat het plan aansluit bij het regiobeeld en regioplan van Zuid-Limburg en dat de ondertekening door alle partners in de Mijnstreekcoalitie aantoonbare en gedeelde urgentie laat zien. Ook zien de beoordelaars een gedeelde ambitie om zorg en ondersteuning naar de voorkant in de keten te verschuiven.

Verdere onderbouwing en concretisering

In de beoordelingsbrief is te lezen dat de impact op het zorggebruik, de verschuiving van zorg en de inzet van personeel wel nog verder onderbouwd dient te worden in het definitieve transformatieplan. Nicole: “De komende periode gaan verschillende project- en werkgroepen het plan verder uit werken op de vijf thema’s. Met deze positieve reactie hebben we in ieder geval de bevestiging dat we op de goede weg zitten en kunnen we verder met concretisering van het transformatieplan.”

De juiste schaal

Een ander aandachtspunt is dat het plan waar mogelijk de gehele regio Zuid-Limburg moet bestrijken. “De Mijnstreekcoalitie heeft het transformatieplan ingediend met de gedachte dat per thema de passende schaal wordt bepaald om de gewenste impact te realiseren”, geeft Nicole aan. “Per thema brengen we in kaart wat de meest kansrijke implementatie- en opschalingsaanpak is. Hierbij geldt het principe ‘Zuid-Limburg-tenzij’. Dit neemt niet weg dat er rekening wordt gehouden met subregionale verschillen en dat de uitwerking en het tempo van de implementatie in elke subregio anders kan zijn. De komende periode gaat de Mijnstreekcoalitie samen met andere partners in Zuid-Limburg verkennen hoe hier invulling aan te geven. Het werken vanuit de gedeelde regionale visie en het gezamenlijke toekomstbeeld is daarbij steeds het uitgangspunt.”